Piet heeft ALS en wil zijn ervaringen delen

Laatste levensfase

Begin 2018 kreeg Piet de eerste klachten. Piet struikelde zo af en toe zonder reden.

De klachten werden steeds erger. Uiteindelijk werd de diagnose ALS gesteld. Uiteindelijk komt Piet in een rolstoel te zitten en heeft steeds meer hulp nodig bij zijn dagelijkse dingen.

Hij is een erg positief ingestelde man met veel humor. Piet en ik kwamen met elkaar in contact, er was een klik tussen ons.

Hij wou graag dat ik hem met de camera zou volgen in zijn proces. Piet vind het belangrijk om zijn ervaring met ALS te delen voor andere ALS patiënten, voor hulpverleners en uiteraard voor familieleden. Onder dit bericht kun je deze film delen met anderen via social media. Doe dat vooral.

Documentaire

Uiteindelijk heb ik Piet een half jaar gevolgd met de camera. Bijna elke week interviewde ik Piet over zijn leven met ALS. Een van de hoogtepunten voor Piet was de Amsterdam City Swim.

Tijdens de ACS zwommen zijn zoon en nichtje voor hem om geld op te halen voor onderzoek naar ALS.

Dit is een korte impressie van die dag. Piet is uiteindelijk in een hospice terecht gekomen en heeft middels euthanasie een einde aan zijn leven gemaakt op 6 december 2019. Uiteindelijk is het de wens van Piet dat ik een documentaire maak over zijn laatste half jaar leven met ALS