Het Laatste Verhaal en de Uitvaart

Regelmatig wordt JJ Video Productions, om verschillende redenen, gevraagd om video-opnames te maken van een uitvaart. Bijvoorbeeld omdat een familielid er niet bij kan zijn, de kinderen nog te klein om het (bewust) mee te maken of omdat de familie die achterblijft zo emotioneel is dat ze nauwelijks iets van de uitvaart mee krijgt. Een film van de uitvaart, om later te kunnen bekijken, wordt dan als heel waardevol ervaren.

Wat ik regelmatig hoor, als ik de film van de uitvaart langs breng bij de nabestaanden, is dat ze vaak al bijna niet meer weten hoe zijn of haar stem klonk. Soms koesteren ze zelfs een ingesproken bericht die de overledene op de mobiel heeft ingesproken.

Daarom heb ik ook al een aantal keer de bijzondere opdracht gekregen om een film te maken van: “Het Laatste Verhaal” van iemand die binnenkort komt te overlijden. De persoon kan een laatste boodschap geven aan familie en vrienden of zijn/haar levensverhaal vertellen.

Zo’n document is van grote waarde als herinnering. En het geeft de zekerheid dat je degene, die er niet meer is, altijd kan terug zien en horen.  

Een film van het laatste verhaal en de uitvaart van een naaste, die op het juiste moment kan worden bekeken, kan ook een steun zijn bij de rouwverwerking. 

 

Bij de uitvaart sta ik op een vaste plek waar alles goed te zien is, ik loop dus niet rond. Voor het geluid bevestig ik een extra microfoon zodat het op de video perfect is. Zo wordt de uitvaart op een respectvolle wijze gefilmd. 

De wensen van de nabestaanden en mogelijk van degene die komt te overlijden worden uiteraard van te voren goed doorgesproken zodat we zeker weten wat de verwachtingen zijn.  

Deze opdrachten zijn niet de eenvoudigste maar ik doe ze met veel liefde omdat ik zie hoe belangrijk de films voor de nabestaanden zijn en welk effect ze hebben. 

Het is heel bijzonder om me, voor een korte tijd, in een kring van heel kwetsbare mensen te begeven. De nabestaanden hebben hun verdriet, ik heb daar oog voor.